Frames A

Shigeki Fujishiro

Category: モビール・オブジェ

Frames B

Shigeki Fujishiro

Category: モビール・オブジェ

Frames オリジナル モビール(YELLOW×WHITE×SILVER)

Shigeki Fujishiro

Category: モビール・オブジェ